Tim

Tražili smo osamnaestoro mladih ljudi koji su iskusni u radu sa ljudima, imaju dobre komunikacijske veštine i znanje engleskog jezika, ali i iskustvo facilitiranja velikih grupa.

Naš tim ima zadatak da da podstiče interakciju i uključivanje učenika, pruža im podršku i motiviše ih tokom procesa osmišljavanja ideja, ali i da vode računa o realizaciji čitavog procesa participativnog budžetiranja.

Mladen Ilić

Mina Stojanović

Milana Šarac

Boško Vrebalov

Goran Ostojić

Jelena Karać

Maksim Karanović