Muzička škola „Isidor Bajić”

Muzička škola Isidor Bajić sledeće godine slavi svoj 140 – ti rođendan i kao takva spada među najstarije muzičke škole u Srbiji. Ono u čemu se mi razlikujemo u odnosu na druge škole, je to što pod našim krovom znanja stiču učenici zaista svih uzrasta: naše muzičko zabavište pohađaju najmlađi uzrasta od četiri godine; naši osnovci su svi od sedam do 14 godina a naši srednjoškolci su mladi od 14 do 18 godina. U školi iz čijih se prozora svakoga dana čuje muzika, izučava se klasična muzika na svim instrumentima i svim nivoima znanja. Ni jedna škola u Vojvodini, a tek neke škole u Srbiji, imaju zastupljene sve gudačke, sve duvačke instrumente, harfu, udaraljke, a klavir i gitara se podrazumevaju. Kod nas su koncertna dešavanja redovan život škole, a instrumentalna nastava je individualna. Možda smo i jedina škola u kojoj jedan učenik na svom času ima i dva nastavnika: svog profesora i svog klavirskog saradnika! Više informacija možete potražiti ovde.

Izrada svih potrebnih rekvizita za mjuzikl

Tro fantastico Ideja: Izrada svih potrebnih rekvizita za mjuzikl u kom učestvuje većina đaka škole koji će prerasti iz javnog časa u predstavu koja će se održavati svake godine.

Izrada svih potrebnih rekvizita za mjuzikl

Tro fantastico Ideja: Izrada svih potrebnih rekvizita za mjuzikl u kom učestvuje većina đaka škole koji će prerasti iz javnog časa u predstavu koja će se održavati svake godine.