Rešenje

Gimnazija „Svetozar Marković”

Jedina gimnazija opšteg tipa – Gimnazija „Svetozar Marković“ osnovana je 1963. godine. Ipak, to ne znači da nismo specifični po mnogim stvari. Naša nastava se odvija na srpskom i mađarskom jeziku. U školi se oduvek posebna pažnja posvećivala kvalitetu nastave, a danas nam je u središtu pažnje reforma gimnazijskog obrazovanja i primena novog pristupa nastavi i učenju usmerenom ka ishodijma i razvoju kompetencija. Učenički parlament ima zapaženu ulogu u brojnim aktivnostima kako u školi, tako i van nje. U školi postoje brojne sekcije od koji se ističu Hor i orkestar, novinarska na srpskom i na mađarskom jeziku, dramska sekcija, biološko-ekološka, retorička, debatna, informatička, programerska kao i manifestacije: đački pozorišni festival „Školsko pozorje“, Istraživačka konferencija Genius“, Takmičenje u besedništvu. Više informacija možete potražiti ovde.

Škola za dizajn „Bogdan Šuput”

Školu za dizajn Bogdan Šuput Novosađani najčešće skraćeno zovu – Umetnička, a tu se možda i najbolje prepoznaje suština ove škole. Najšire shvaćeno, škola obučava učenike iz oblasti dizajna i likovne tehničare. Dakle, bavimo se možda najlepšom ljudskom delatnosti – duhovnom stvaralačkom aktivnosti. Negujemo mlade, kreativne talente, verujući u uzvišeni poziv za koji su se opredelili – umetnički. Mnogi đaci naše škole postali su nosioci kulturnog i javnog života, profesori srednjih škola, fakulteta i
akademija, afirmisani kod nas i u svetu. Dela mnogih učenika škole krase muzeje, galerije, javne prostore u Novom Sadu, Vojvodini i inostranstvu. Škola za dizajn Bogdan Šuput u Novom Sadu postoji preko 60 godina. Jedna je od tri umetničke škole u Srbiji sa najdužom tradicijom. Više informacija možete potražiti ovde.

Srednja Baletska škola

Ono što se o našoj baletskoj školi može sa sigurnošu tvrditi je da svi koji u nju uđu (uključujući brojne goste iz inostranstva) ostaju opčinjeni njenim izgledom i opremljenošću. Škola ima dva sprata i podrum. Osim 5 malih i jedne velike baletske sale, tu su kabineti za informatiku, glumu, učionica za solfeđo, klavirska učionica, 5 garderoba sa tuševima, 3 kancelarije i zbornica. Škola je od svog osnivanja pa sve do danas neraskidivo vezana uz Srpsko narodno pozorište. Mnogi učenici još tokom školovanja igraju u
baletskim predstavama, a svake godine se godišnji koncert Baletske škole odvija na sceni Srpskog narodnog pozorišta. Od nedavno sarađujemo i sa Pozorištem mladih gde se takođe odvijaju nastupi naših učenika. Tradicionalno je i učestvovanje na velikom broju manifestacija i festivala kao što su Zmajeve dečije igre, Sajam obrazovanja i druge. Više informacija možete potražiti ovde.

Gimnazija „Isidora Sekulić”

Gimnazija “Isidora Sekulić” osnovana je 1990. godine u Novom Sadu sa ciljem da budućim učenicima pruži visok nivo nastavnog rada uz najbolje moguće uslove za izvođenje nastave. Pored redovne nastave, postoji i niz vannastavnih aktivnosti, od naučnih do kulturno-umetničkih aktivnosti. Trudimo se da odgovorimo promenljivim potrebama učenika i zahtevima vremena. Od svog osnivanja, ispred sebe imamo visoke kriterijume koji se tiču obrazovno-vaspitnog rada i stvaranja najboljih mogućih uslova za
izvođenje nastave. U sklopu vannastavni aktivnosti učenici mogu da se priključe radu sekcija, a posebna pažnja poklanja se radu sa talentovanim učenicima. Više informacija možete potražiti ovde.

Muzička škola „Isidor Bajić”

Muzička škola Isidor Bajić sledeće godine slavi svoj 140 – ti rođendan i kao takva spada među najstarije muzičke škole u Srbiji. Ono u čemu se mi razlikujemo u odnosu na druge škole, je to što pod našim krovom znanja stiču učenici zaista svih uzrasta: naše muzičko zabavište pohađaju najmlađi uzrasta od četiri godine; naši osnovci su svi od sedam do 14 godina a naši srednjoškolci su mladi od 14 do 18 godina. U školi iz čijih se prozora svakoga dana čuje muzika, izučava se klasična muzika na svim instrumentima i svim nivoima znanja. Ni jedna škola u Vojvodini, a tek neke škole u Srbiji, imaju zastupljene sve gudačke, sve duvačke instrumente, harfu, udaraljke, a klavir i gitara se podrazumevaju. Kod nas su koncertna dešavanja redovan život škole, a instrumentalna nastava je individualna. Možda smo i jedina škola u kojoj jedan učenik na svom času ima i dva nastavnika: svog profesora i svog klavirskog saradnika! Više informacija možete potražiti ovde.

Poljoprivredna škola sa domom učenika – Futog

Od 1947 godine, na imanju i dvorcu grofa Rudolfa Koteka, nalazi se škola sa Domom učenika. I nijedna joj nije slična jer ova škola ima i 83 hektara obradivih površina, uz još 50 hektara zemlje koji su u zakupu. Gajimo više od 25 krava muzara, 20 teladi i junadi, 50 ovaca, 5 konja, magarce, svinje, panonski živinarnik, pse, mačke, pčelinjak… a za sve to imamo na raspolaganju i potrebnu mehanizaciju, staklenike, plastenike, školu jahanja, čak i fijaker, pčelarsku radionicu, voćnjake i pravu mlekaru. Naši đaci i profesori navikli su meštane da sveže i prirodne mlečne proizvode i povrće i voće kupuju u dvorištu naše škole, među alejama najlepše uzgajanog cveća. Više informacija možete potražiti ovde.

Srednja mašinska škola

Sa izuzetnih 25 hiljada metara kvadratnih prostora, sa sportskim terenima i uređenim parkom, 10 hiljada kvadratnih metarazatvorenog učioničkog prostora sa 46 opremljenih učionica i kabineta, velikim brojem računara, kompjuterski upravljanih mašina, savremeno opremljenim školskim radionicama za ručnu i mašinsku obradu metala, autodizalicom i uređajem za dijagnostiku raspolažu učenici Mašinske škole. Pravi prostor za modernu manufakturu i nastavu. Učenicima je na raspolaganju biblioteka koja sadrži preko 35000 naslova i dve sale za fizičko vaspitanje. Ono što je najvažnije jeste da naši đaci izađu
osposobljeni u oblasti mašinstva i obrade metala. Više informacija možete potražiti ovde.

Medicinska škola „7.april”

Medicinska škola „7.april” je svoje prve učenike primila daleke 1946 godine. Od tada se neprestano menjala i razvijala, te danas ima 1720 učenika raspoređenih u 52 odeljenja. U školi se pored srpskog, mogu čuti još i mađarski i slovački jezik. Negujemo međusobno razumevanje i saradnju. Učenici se školuju za devet obrazovnih profila: mediicinska sestra-tehničar, stomatološka sestra-tehničar, zubni tehničar, pedijatrijska sestra-tehničar, ginekološko-akušerska sestra, farmaceutski tehničar,
laboratorijski tehničar, kozmetički tehničar i fizioterapeutski tehničar. Kroz stručno zastupljenu nastavu i vannastavne aktivnosti u školi se podstiče razvoj učenika, afirmišu talentovani učenici i poštuju se principi inkluzivnog obrazovanja. Više informacija možete potražiti ovde.