Projekat

Uključi se, pronađi rešenje je deo programa Omladinske prestonice Evrope 2019 koji pruža mogućnost srednjoškolcima iz Novog Sada da direktno utiču na unapređenje svoje sredine, odnosno u konkretnom slučaju, na promene u svojoj školi kao sredini u kojoj provode veliki deo dana. Program je otvoren za sve državne srednje škole na teritoriji Novog Sada i svi učenici i škole imaju pravo da učestvuju. U svakoj školi biće realizovana jedna ideja, a odluku o tome koja će ideja dobiti novac iz budžeta grada Novog Sada donose učenici škole koristeći se principima demokratskih izbora.

Informisanje
parlamenta

Facilitatori informišu učenike o celokupnom programu i procesu priključivanja na nivou škole na parlamentu.

1

Informisanje
parlamenta

Facilitatori informišu učenike o celokupnom programu i procesu priključivanja na nivou škole na parlamentu.

Mapiranje potreba

Cilj susreta facilitatora sa učenicima je da izađu sa konkretnim idejama, facilitator selektuje na objektivan i nenametljiv način, vodi proces i podstiče fokusiranje učenika na realne ideje.

2

Mapiranje potreba

Cilj susreta facilitatora sa učenicima je da izađu sa konkretnim idejama, facilitator selektuje na objektivan i nenametljiv način, vodi proces i podstiče fokusiranje učenika na realne ideje.

Razrađivanje ideje

Facilitatori se detaljano i jasno upoznaju sa predlozima učeničkih projekata, pomažu prilagođavanje i usklađivanje materijala koji se traže za ideju sa realnim iznosima i celokupnim finansijskom konstrukcijom. Facilitatori komuniciraju i dogovaraju sastanak sa učenicima.

3

Razrađivanje ideje

Facilitatori se detaljano i jasno upoznaju sa predlozima učeničkih projekata, pomažu prilagođavanje i usklađivanje materijala koji se traže za ideju sa realnim iznosima i celokupnim finansijskom konstrukcijom. Facilitatori komuniciraju i dogovaraju sastanak sa učenicima.

Finalizacija ideja

Usklađivanje i jasno komuniciranje rokova za finalizacije ideja. Zajedno zatežemo šrafove i prolazimo kroz poslednje detalje.

4

Finalizacija ideja

Usklađivanje i jasno komuniciranje rokova za finalizacije ideja. Zajedno zatežemo šrafove i prolazimo kroz poslednje detalje.

Selekcija i
ocenjivanje ideja

Sada učenici ocenjuju. Koja ideja je najkorisnija? Koja najostvarivija? Za koju ideju vredi lobirati?

5

Selekcija i
ocenjivanje ideja

Sada učenici ocenjuju. Koja ideja je najkorisnija? Koja najostvarivija? Za koju ideju vredi lobirati?

Priprema za glasanje

Nijedan zakon, nijedna promena nije doneta bez lobiranja i ubeđivanja. Kako ćemo osigurati fer i pošteno glasanje? Kako će ubediti školu da je tvoja ideja najbolja?

6

Priprema za glasanje

Nijedan zakon, nijedna promena nije doneta bez lobiranja i ubeđivanja. Kako ćemo osigurati fer i pošteno glasanje? Kako će ubediti školu da je tvoja ideja najbolja?

Sajam ideja i glasanje

Ovo je momenat u kom si potpuno spreman i siguran da je tvoja ideja dobro upakovana i najbolja. Sad je odluka u glasačkoj kutiji.

7

Sajam ideja i glasanje

Ovo je momenat u kom si potpuno spreman i siguran da je tvoja ideja dobro upakovana i najbolja. Sad je odluka u glasačkoj kutiji.

Proglašenje ideja

Spremamo najbolji outfit i idemo na proglašenje. Crveni tepih, kamere i svečano proglašenje.

8

Proglašenje ideja

Spremamo najbolji outfit i idemo na proglašenje. Crveni tepih, kamere i svečano proglašenje.

Realizacija ideja

Čestitamo! Prošao si proces participativnog budžetiranja, pronašo si rešenje i upisan si u istoriju škole sa idejom koja je olakšala život tvoje generacije.

9

Realizacija ideja

Čestitamo! Prošao si proces participativnog budžetiranja, pronašo si rešenje i upisan si u istoriju škole sa idejom koja je olakšala život tvoje generacije.