Učenički klub

Tim: Mašinci
Ideja: Učenički klub opremljen tako da pruži komfor i zanimaciju dok učenici imaju prazan čas ili slobodno vreme pre i/ili posle škole, a dizajniran od strane učenika škole.