Posebno dizajnirane klupe

Tim: Konstruktori 202
Ideja: Posebno dizajnirane klupe od strane učenika koje će se postaviti svuda po školi kako bi učenici imali gde da sede i odlože svoje stvari dok čekaju čas