Izrada svih potrebnih rekvizita za mjuzikl

Tro fantastico
Ideja: Izrada svih potrebnih rekvizita za mjuzikl u kom učestvuje većina đaka škole koji će prerasti iz javnog časa u predstavu koja će se održavati svake godine.