Izrada neprobojnih zavesa

Tim: Četvrti t prvi g
Ideja: Izrada neprobojnih zavesa za učionice sa projektorima koje su posebno oslikane i dizajnirane od strane učenika za svaku učionicu